Category Archives: ร้านแอร์ขอนแก่น

ร้านแอร์ขอนแก่นเป็นธุรกิจที่ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม

ร้านแอร์ขอนแก่นเป็นธุรกิจที่ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในจังหวัดขอนแก่นและบริเวณใกล้เคียง มีรายละเอียดดังนี้

1. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่
– ร้านจะให้คำแนะนำในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน
– มีทีมช่างผู้ชำนาญในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างถูกวิธี รวดเร็ว และปลอดภัย

2. การซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
– รับซ่อมเครื่องปรับอากาศทุกยี่ห้อ ทั้งเครื่องแบบแยกส่วนและแบบรวม
– มีช่างผู้ชำนาญเฉพาะด้านสามารถตรวจสอบและซ่อมแซมได้อย่างถูกต้อง
– บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สำหรับกรณีเร่งด่วน

3. การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
– ให้บริการทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปี
– ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ ประหยัดไฟ และปลอดภัย

นอกจากนี้ ร้านยังจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศด้วย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ลูกค้า